Fottur med trendy camping

Flere og flere bruke nærmiljøet og friluften som nye måter å oppleve ting sammen med familien sin. En stund skulle alle gå i fjellet fra hytte til hytte, nå er tidene forandret. Men hvordan kan man campe på enkelt vis og likevel få en utmerket tur?

Her skal vi se nærmere på ulike typer fotturer og skille mellom fire hovedtyper.

Den korte turen

For det første har vi den korte turen, gjerne på maksimum et par timer. Mange med lett tilgang til marka benytter slike turer til avkobling for kropp og sjel. Turene krever lite forberedelse, og tilpassing av klær og skotøy til vær og terreng er det eneste som trengs. Slike turer kan tas både etter arbeidstid og i helgene.

Dagsturene

Litt mer krevende er dagsturene. Slike turer krever mer planlegging så vel av rute som av utstyr. En slik tur kombineres gjerne med at man spiser ute. Det kan kreve tursekk med underlag, mat og utstyr for å gjøre opp varme. En må sjekke på forhånd om det er lov til å gjøre opp åpen ild. Hvor krevende dagsturen skal være er ofte avhengig av om man går alene eller med følge.

De lange turene

I dag har det blitt stadig mer populært å tenke på klima og miljø. Enten det er med å plukke søppel, finne grønnere løsninger med Tibber eller gå fotturer for å nå bestemte mål. Særlig populære er toppturene. Målsettingen er da å bestige en eller flere topper på turen.

Overnatte under åpen himmel

En fjerde type tur som har blitt stadig mer populær er overnattingsturer. Slike turer krever mer forberedelse og evnen til å bære med seg en del utstyr. Overnattingen kan skje ute i hengekøye eller telt. Hengekøyen har den fordel at den er forholdsvis lett å bære med seg, men uten et skikkelig skydd mot nedbør kan det fort bli en våt opplevelse